Астроблеми Землі

дипломная работа

Вступ

тунгуський метеорит кратер

Метеоритні кратери або астроблеми (від грецького astron - зірка, blema - рана) утворюються в результаті падіння метеоритів. Зоряні рани - форми рельєфу, які мають безпосередньо космічне походження. Вони представлені поряд із такими кільцевими структурами як карстові провалля, грязеві вулкани, маари, вулканічні кратери і кальдери, що утворились в результаті вулканічних вибухів. Однак астроблеми це не тільки форми рельєфу, а і геологічні структури.

Вивчення метеоритних структур Землі розпочалось порівняно недавно. До 60-х років ХХ століття, крім декількох малих кратерів і кратерних полів, був відомий Арізонський кратер діаметром 1.2 км. Згодом в ряді країн були відкриті багаточисельні метеоритні кратери. Таким чином, метеоритні кратери широко поширені на Землі, як і на інших тілах Сонячної системи.

Метеоритне кратероутворення відіграло велику роль в еволюції нашої планети. Протягом тривалої історії свого розвитку Земля неодноразово зазнавала метеоритних бомбардувань, які залишали на ній численні „шрами” у вигляді кратерів. Їх утворення суппроводжувалося глобальними катастрофами - гіганська газопилова хмара зависала над усією поверхнею Землі, закриваючи її від Сонця, огортаючи темрявою і холодом. Припинявся процес фотосинтезу і як наслідок - вимирання рослинного і тваринного світу, тобто відбувалась радикальна перебудова всього органічного світу.

Оскільки вибухи великих метеоритів впливають на клімат і структуру земної кори в глобальному масштабі, це висуває дану проблему в ряд найактуальніших завдань сучасної геології і планетології. Вивчати проблеми метеоритного кратероутворення допомагають не тільки безпосередні дослідження земної поверхні, а й дані порівняльної планетології. Різні підходи взаємодоповнюються, допомагаючи розширити наші уявлення про ті впливи, яких зазнавала Земля протягом своєї історії.

Питання вивчення метеоритних структур виходить за межі тем, які являють інтерес для вузького кола спеціалістів, і повинні стати надбанням найширших кіл людей, що займаються питаннями природознавства.

В останні десятиліття особливо зріс інтерес до родовищ корисних копалин, що приурочені до астроблем, оскільки з ними бувають повязані найрізноманітніші корисні копалини: алмази, хроміти, мідь, горючі сланці тощо.

Метеоритне кратероутворення має вплив на розвиток не лише окремих компонентів природи, а й на розвиток географічної оболонки в цілому. Цим я аргументую вибір теми бакалаврської роботи. Тема „Астроблеми Землі” має багато протиріч, здогадок і таємниць. Це минуле нашої планети, сучасне і її майбутнє. І на даний час ця тема мало відома багатьом геологам, географам, геоморфологам, тобто спеціалістам, які можуть зустріти їх при польових роботах. Все це і спонукало мене до написання цієї роботи.

РОЗДІЛ 1

Загальна характеристика астроблем Землі

Делись добром ;)