Амплітуди коливань та розташування нових зірок у Галактиці

курсовая работа

ВСТУП

З розвитком астрономії стало зрозумілим, що поява на небі яскравої зірки, може бути відображенням різноманітних явищ в космосі. Одне з таких явищ в сучасній науці називають новою зіркою. Саме цим обєктам присвячена дана робота. Слід згадати і наднові зірки - це більш рідкісні явища, однак більш яскраві. Нові та наднові зірки відносяться до одного класу змінних зір, а саме до катаклізматичних змінних. В наш час дослідження катаклізматичних зір дуже актуальне не тільки для астрономії, а і для фізики. Саме вони дають багато інформації для розуміння нашого Всесвіту, його розвитку. В 2011 році Сол Перлматтер, Браян П. Шмідт та Адам Рісс отримали Нобелівську премію з фізики "За відкриття прискореного розширення Всесвіту за спостереженнями далеких наднових зірок".

Автором роботи оброблено дані про нові зірки, що вибрані з Загального каталогу змінних зірок (ЗКЗЗ). Це зроблено тільки для нових зірок, тому що даних про наднові дуже мало і за ними не можна зробити чітких висновків.

Конкретно оброблено координати зірок та дані про амплітуди коливання блиску під час спалаху. За координатами побудовано графік, який зображує положення нових зірок та їхню концентрацію у визначеному місці. А за ?m побудовано діаграму, що зображатиме кількості зірок, що мають деяке середнє значення змінення блиску. Таким чином отримаємо "популярність" визначених середніх ?m серед нових зірок.

Як було зазначено вище, матеріал для отримання даних та побудування графіків взято з ЗКЗЗ, але версію у форматі електронних таблиць Microsoft Excel, який був переведений з формату текстового документу (.txt) у формат електронних таблиць (.xls). Обрано саме цей варіант каталогу через зручність у обробці даних та побудуванні графіків та діаграм.

Через те, що у ЗКЗЗ координати зірок записані в одному стовпчику та вимірюються у різних одиницях, то розроблена програма, що розкладає цей стовпчик на два та конвертує кути в однакову одиницю щоб оцінити концентрацію зірок на діаграмі, що побудований у програмі Microsoft Excel за тими даними, конвертовані за допомогою створеної автором програми.

Делись добром ;)